Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Anketa

Jste nevěsta a měla byste zájem o svatbu na klíč ?

Celkem hlasů: 15492
Počítadlo přístupů

TOPlist

Půjčovní řád

1) Při rezervaci se vybírá záloha ve výši 50% celkové ceny předmětu. Doplatek se hradí při vyzvedávání věcí. V případě odstoupení od smlouvy nebo nevyzvednutí šatů, záloha propadá ve prospěch půjčovny na úhradu režijních nákladů.

2) Rezervované předměty se vyzvedávají den před plánovanou akcí a musí být vráceny v první pondělí následující po dni zapůjčení. Za každý den prodlení bude účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč, kterou je zákazník povinen uhradit.

3) V ceně zapůjčení předmětu jsou veškeré drobné úpravy na šatech (např. došití knoflíku na vlečku, přišití poutek na ramínka, zkrácení ramínek…) a také běžné ušpinění předmětů. Ostatní úpravy (zkracování, změna velikosti atd.) se účtuje podle sazebníku švadleny.

4) Zákazník nesmí vypůjčené předměty jakýmkoli způsobem upravovat, čistit, žehlit.

5) Zákazník musí vrátit předměty kompletní i s doplňky pouze běžně ušpiněné, nesmí být roztrhané, propálené, se skvrnami (od alkoholu, krve, trávy), které nelze odstranit.

6) V případě poškození či zničení vypůjčeného předmětu či jeho doplňků se zákazník zavazuje uhradit veškerou vzniklou škodu v plné výši dle charakteru a rozsahu poškození, resp. náklady spojené s opravou či jeho úpravou.

7) Při ztrátě, krádeži nebo úplném zničení zapůjčené věci, zákazník hradí plnou výši ceny, se kterou byl seznámen při sepsání dohody o zapůjčení.

8) V případě nevrácení nebo ztráty obalu, ve kterém byl předmět i s doplňky zapůjčen, bude požadována náhrada ve výši 200 Kč.

9) Při převzetí předmětu je zákazník povinen si všechny vypůjčené věci zkontrolovat a zjistit případné závady.

10) Na reklamace uplatňované při vrácení věci nebude brán zřetel.

11) Všechny sporné případy budou řešeny na základě Občanského zákoníku o půjčování věcí.

12) Zkoušení šatů v salónu je bezplatné v pracovní době (út-pá od 13 do 18 hod), mimo pracovní dobu, dále o víkendu a v pondělí je možnost otevření salónu ve smluvenou hodinu, je zde, ale poplatek, a to: první 2 hodiny - 100 Kč a každá další hodina 100 Kč, v případě, že si v tomto sjednaném termínu šaty zazálohujete, tento poplatek se neúčtuje.